Bleher’s Discus – Vol. 1 – Czech language

BLEHEROVI TERČOVCI – Díl I

 

cover_ce_200.jpg

První díl knihy Bleherovi terčovci od Heiko Blehera, která pojednává o rodu Symphysodon a je téměř po celém světě považována za „Bibli terčovců”, se konečně dočkal překladu do češtiny, který je nyní dostupný na internetu. Překladu se s nadšením sobě vlastním ujal milovník a vášnivý chovatel terčovců Milan Hůla. Tato kniha prostřednictvím 672 stran, více než tisíce fotografií a kreseb zcela mění dosavadní pohled na přirozeně se vyskytující tři platné druhy terčovců, jejich populace i formy. Poprvé v dějinách tak může každý správně porozumět biologii i přírodnímu rozšíření “Krále Amazonie” či “Krále akvarijních ryb”, jehož výzkumu se autor této knihy Heiko Bleher věnoval posledních 50 let na svých více než 330 amazonských expedicích. Tato velkolepá monografie také zahrnuje ucelenou historii Amazonie od svého prvopočátku před tisíci lety až do roku 2006. Každý se tak může dočíst o historii amazonských řek, o přítocích a jezerech, o rybách a rostlinách, i o jejich objevitelích, včetně úplně prvních objevů zahrnujících mnoho těch, které od roku 1965 uskutečnil Heiko Bleher. Každý jednotlivý přítok řeky Amazonky, každé město, osada či domorodý kmen, včetně jejich dávných i současných tradic a kultury, je popsán do těch nejmenších podrobností. Toto celoživotní dílo nevzniklo jen pro milovníky a vášnivé chovatele terčovců, kteří v něm naleznou podrobné informace o více než 250 populacích terčovců (a o více než 400 populacích dalších druhů ryb Amazonie), včetně popisu biotopů, parametrů vody, a jejich výživy v přírodě (na 80 stranách), ale je rovněž určeno pro každého, kdo se chce dozvědět o povodí Amazonky pravdivé skutečnosti z její historie i ze současnosti. Tato kniha je pro současné i budoucí generace inspirací k lepšímu porozumění největší řece světa, jejím rybám i životnímu prostředí Amazonie…

This language issue is only on-line available

BLEHEROVI TERČOVCI – Díl I

 

cover_ce_200.jpg

Bleherovi terčovci – monografie edostižná a vyčerpávající studie rodu Symphysodon 
Zda byl za první objev terčovců zodpovědný císař Napoleon či kancléř Metternich, se musí čtenář v úvodu knihy rozhodnout sám, avšak zbývajících více než 1300 stránek celé práce (vydané ve dvou dílech) vyvolává jen ztěží nějaké pochybnosti. V prvním díle, který obsahuje přibližně 5000 fotografií, maleb a kreseb, včetně asi 50 map, nás Heiko Bleher ze všeho nejdříve provede více než stopadesátiletou historií objevů, která je popsána do nejmenších podrobností. Autor nám představí všechny vědce, kteří pracovali na tomto rodu (s některými doposud nepublikovanými informacemi a fotografiemi), a po téměř půl století trvajících nejasnostech týkajících se systematického zařazení rodu nám poskytne zcela nový a snadno srozumitelný souhrn taxonomie. Dále kniha pojednává o výskytu jednotlivých druhů a rozšíření rodu. Vše je zachyceno na osmi dvoustránkových mapách, téměř až po to nejmenší igarapé či lago. Poprvé jsou rovněž publikovány podrobné informace o parametrech vody, které byly naměřeny přímo v dané lokalitě. Ve čtvrté kapitole autor knihy čtenáře seznamuje, jak slovem tak i fotografiemi, se všemi již známými divokými formami terčovců (některé z nich nebyly doposud publikované) i s jejich barevnými variantami – jsou to výsledky z jeho více než 300 výzkumných expedic a výprav za jejich odchytem.

 

ch5-6_7.jpg

 

Údaje získané z jednotlivých lokalit byly průběžně v terénu ověřovány až do roku 2005. V páté kapitole autor knihy čtenáře provází dějinami Amazonie a seznamuje je s dobou, kdy byla objevena. Podrobně vypráví o dávné historii této oblasti s mnoha domorodými kmeny, zejména pak o jeho vlastních zážitcích s domorodci. Dále jsou v této kapitole popsány a ilustrovány přírodní biotopy terčovců, včetně parametrů vody ze 75 různých stanovišť (měřenými jak ve dne tak i v noci). Téměř každá „větší voda“ Amazonie je uvedena spolu s podrobným popisem forem, které se zde vyskytují (nebo již nevyskytují) a rovněž jsou zmíněna místa, která stále zůstávají neprozkoumána.
Více než 80 stran této knihy se podrobně věnuje přirozené potravě terčovců, společenstvům, kterých jsou součástí (se seznamem druhů pospolitých i jejich nepřátel), a také různým způsobům jejich odchytu používaným od prvopočátku až do současnosti.

 

ch5-10.jpg

 

This language issue is only on-line available

 
 
OBJEDNAT NYNÍ ORDER NOW
 
 
Jednu Kapitolu
Single chapter 

 

Předmluva – Heiko Bleher a Hans J. Mayland (Zdarma – Free)


Poděkování (Zdarma – Free)

Terčovci – úvod (Zdarma – Free)

Jak zacházet s touto knihou (Zdarma – Free)

Kapitola 1: Dějiny terčovců str. 26-107 (Euro 10,00)

První objev – Druhý terčovec – Objevy ve 20. století          

Kapitola 2: Taxonomie terčovců – str. 108-139 (Euro 7,50)

Hecklova práce – Pellegrinův popis – Schultzova revize – Kullanderova synonyma – Komentáře k taxonomii – Jacques Géry a Heiko Bleher

Kapitola 3: Rozšíření – str. 140-161 (Euro 5,00)

Rozšíření terčovců – Rozšíření jednotlivých forem terčovců – Mapy oblastí s výskytem terčovců (mapy 1 – 8)

Kapitola 4: Přírodní formy terčovců – str. 162-213 (Euro 10,00)

Terčovec Heckel  (Symphysodon discus) – Terčovec zelený (Symphysodon aequifasciatus) – Terčovec hnědý a modrý (Symphysodon haraldi)

Kapitola 5: Přírodní biotopy terčovců a jejich odchyt – str. 214-509 (Euro 27,50)

Biotopy terčovců, včetně různých typů vod,chemických parametrů a teplot

1. Belém a okolí; Rio Tocantins; ostrov Marajó a Jari; Rio Xingú

2. Rio Paru až k Santarému; oblast Santarém –Tapajós;  oblast Alenquer; Óbidos a okolí

3. Oriximiná a oblast Trombetas; oblast Ria Nhamundá;  oblast Parintins; Rio Uatumã; Rio Urubu

4. Oblast Maués a Rio Abacaxís; oblast Ria Madeira; oblast Manacapuru

5. Oblast Ria Negro; oblast Ria Branco

6. Oblast Purus; oblast Tapauá  

7. Oblast Coari; oblast Tefé; Rio Japurá; oblast Ria Juruá

8. Rio Jutaí; Tonantins – Rio Içá; São Paulo de Olicença; Tabatinga – oblast Benjamin Constant;  Leticia – Putumayo (Kolumbie a Peru); oblast Nanay (Peru)

Typy vod, chemické parametry a teploty – souhrn

Výživa terčovců v přírod: Detrit; Rostlinná hmota (květy, plody, semena, listy); Řasy a mikroskopické řasy; Vodní bezobratlí;  Suchozemští a stromoví členovci; Výživa terčovců v přírodě – souhrn;

Společenstva terčovců – druhy pospolité a dravci;

Odchyt terčovců

 

Slovníček  (Zdarma – Free)

 

Odkazy na literaturu (Zdarma – Free)

    

Rejstřík (Zdarma – Free)

 

Poděkování za poskytnutí fotografií (Zdarma – Free)

    

O autorovi (Zdarma – Free)

This post is also available in: Anglais Italien Allemand Espagnol Português

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

AMAZON BUYER'S ATTENTION!!!

SINCE 1st JANUARY 2021 AMAZON CHARGES € 15,00 EXTRA - FOR ORDERS AT AQUAPRESS-BLEHER OR DIRECT AT aquapress44@gmail.com IS, A BEFORE,  EXTRA CHANGE